Arbetskläder arbetsgivarens ansvar

I den nya föreskriften som trädde i kraft tydliggörs vad det är som gäller när det kommer till arbetskläder. Det är nu klart att det är arbetsgivarens ansvar att bekosta, förse och även tvätta dina arbetskläder. Även om föreskriften går att tolka lite olika så är det tydligt vem ansvaret ligger på, något många anställda tycker är bra för att man ska undvika konflikter med sin arbetsgivare.

Arbetskläder kan användas i tjänst och då är det arbetsgivaren som står för kostnaden och tvättningen av dessa. Du kan också använda arbetskläder när du till exempel arbetar hemma, om du är händig och fixar mycket själv. Det är både bekvämt, ergonomiskt och ökar till viss del också säkerheten i ditt arbete. Det finns också exempel på arbetskläder som inte innebär skyddsutrustning, exempelvis enklare uniform som t-shirtar med företagsloggan på och så vidare.

Arbetskläder och skyddsutrustning

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har en god ergonomisk arbetsmiljö och det innefattar även hemmaarbete som många har tvingats övergå till under 2020. Det är, även om få känner till det, även arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömnning av den anställdes arbetsmiljösituation. Vill man läsa mer om vad som gäller enligt föreskriften kan man läsa i Socialstyrelsens dokument om arbetskläder där det framgår mer exakt vad det är man menar med arbetskläder och vilka regler som gäller. Här kan man också läsa om skillnaden mellan personlig skyddsutrustning och arbetskläder.

Skyddsutrustning räknas bland annat som skyddskläder, andningsskydd, hörselskydd men även flytvästar och fallskyddsutrusning. Arbetskläder kan innefatta uniform – även uniform som inte har en praktisk funktion. Arbetskläder har inte syftet att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa utan används främst för service eller av praktiska skäl. De kan också vara funktionella och bekväma att gå i en hel arbetsdag, och det är här kravet på ergonomi kommer och dessutom faller på arbetsgivarens ansvar. Arbetskläder kan även användas hemma om du vill ha funktionella skor eller om du behöver en komfortabel arbetsjacka som du kan arbeta ute med. Du ökar bekvämligheten och det är dessutom lättare att ställa om till arbete med arbetskläder.