När det är dags för det där svåra samtalet…

Alla drömmer väl om att bli chef en dag för att få större makt, styra och ställa och ta viktiga beslut. Men att vara chef är inte alltid bara guld och gröna skogar. Det kommer ofta svåra samtal med anställda som gäller löner, konflikter och till och med uppsägning. Då är det viktigt att vara pedagogisk och behålla sitt lugn.

Ledarskap är A och O hos en lyckad chef. Att kunna leda en stab innebär inte bara att hålla företaget flytande rent materialistiskt och ekonomiskt, utan också att alla medarbetare är nöjda och får säga sitt. Bra ledarskap handlar också om att kunna ta varje människa för den individ den är och kunna samtal med den vetskapen som utgångspunkt. Bra ledarskap är något varje chef och ansvarig bör lära sig. Lena Skogholm föreläser i ledarskap så att du kan bli en bättre chef. Hennes typ av utlärning syftar till neuroledarskap som utgår från hjärnans förutsättningar. Mer om det nedan.

medarbetarsamtalNeuroledarskap

Neuroledarskapet ligger egentligen inte speciellt långt från det vanliga ledarskapet, men har dock lite mer fokusering på det mentala. Det handlar om att göra skillnad genom att inspirera, lyssna, ge mer energi till gruppen, satsa på ett allmänt välmående och se till individerna. Hur kan du hantera ett svårt samtal som innebär uppsägning eller nedgång i lön? Omplaceringar? Missförstånd? Eller kanske ge ett besked som innebär att en medarbetares förväntningar går i kras? Det är detta som neuroledarskap handlar om, vilket innebär att det i mångt och mycket handlar om ledarskap med inriktning av psykologi.

Uppsägning – det tuffa samtalet som måste äga rum ibland

Det kan ibland komma stunder i ett företag när man måste göra nedskärningar. Det kan också röra sig om en medarbetare som inte presterat på topp under en lång tid och måste gå. Hur som helst kan det resultera i uppsägning – ett svårt samtal som alltid ligger på chefens ansvar. Men när du väntat tillräckligt och kommit med tusen undanflykter att be vederbörande komma in på ditt kontor, så kan det vara dags att ta tjuren vid hornen. Gör såhär i några steg för att undvika en alltför jobbig stämning.

  • Berätta inte om det för andra. Personen förtjänar att höra det från dig och inte via korridorsnack.
  • Var alltid positiv och försök vända en dålig nyhet till det bättre.
  • Försök hitta en lösning för och med personen ifråga, som en eventuell omplacering eller nya kontakter till annat jobb, kanske ett rekommendationsbrev (i den mån personen inte har varit alltför odräglig).
  • Använd alltid sakliga skäl till uppsägning.
  • Ta alltid reda på om personen är medlem i facket.
  • Gör alltid en muntlig uppsägning och se till att få ett fint avslut.