Friskvård i form av träning – en investering

Friskvård blev ett begrepp 1988 när det infördes som ett sätt för arbetsgivare att skattefritt erbjuda sina anställda aktiviteter med syfte att minska ohälsan i samhället. Friskvård har sedan dess anammats och fått fäste i hela Sverige och har blivit ett konkurrensverktyg som företag använder för att locka nya medarbetare.

Skatteverket listar sina rekommendationer på vilka aktiviteter arbetsgivaren skattefritt kan erbjuda sina anställda genom friskvårdsbidraget. Drakflygning, lerduveskytte och paintball räknas inte som friskvård. Bland de godkända aktiviteterna finns bland annat bowling, cheerleading och dans. Inträde till nattklubb kan du föga förvånande inte betala med friskvårdspengarna, oavsett hur mycket du tänkt dansa. Fram till januari 2018 var Skatteverkets lista gällande, men idag finns det ingen klar reglering för vilken aktivitet som räknas till friskvård och inte. Enda kravet är att det ska vara någon form av motion eller behandling som berör träning, exempelvis massage. Inköp eller inhyrning av träningskläder och utrustning räknas inte. Träningstillbehör kan till exempel beställas på Fyndiq, men måste alltså köpas med egna pengar.

Framför allt viktigt vid nattarbete

Fördelarna med att jobba natt är att det är bättre betalt, generellt innebär färre arbetstimmar och brukar leda till längre ledighetsperioder. Det är dock mer krävande, både fysiskt och psykiskt. En självklar nackdel är att nattjobb rubbar människans biologiska dygnsrytm. Människan är ett dagdjur, vilket betyder att tröttheten naturligt kommer när det blir mörkt. Att regelbundet skifta mellan dag- och nattpass är värre än att bara arbeta natt. Även om det för kroppen är onaturligt att vara vaken på natten så går det att ställa om. Varieras arbetspassen för mycket får kroppen ingen riktig rutin, vilket bland annat leder till stress. Det finns framför allt två tips till hur arbetare kan minimera problemen med nattpass. I princip handlar allt om att skapa en fast rutin så att vila och mat inte glöms bort:

  1. Planera in mattillfällen. Ät gärna en mindre måltid under nattpasset och en måltid efter.
  2. Planera in sömn- och vilotillfällen. Ta en liten siesta innan arbetspasset och glöm inte att boka in djupsömn på dagen.

Motion och träning är viktigt för både kropp och själ, och kanske ännu viktigare för nattarbete. Glöm därför inte att använda friskvårdsbidraget.

Män sämre än kvinnor på att träna

Nästan hälften av alla män ignorerar friskvårdsbidraget. 28 % av kvinnorna gör detsamma. Anledningarna är enligt Svenska Dagbladet brist på motivation, tid och osäkerhet kring vad som räknas som friskvårdsbidrag och inte. I takt med att företagen blir bättre på att informera och påminna om friskvårdsbidragen så ökar antalet som använder bidragen. Företagen har börjat se friskvård som en investering snarare än kostnad. Samtidigt ökar antalet sjukdagar och kritiker till friskvårdsbidraget menar att bidraget nästan uteslutande gynnar den grupp som redan tränar och motionerar regelbundet även utan friskvårdsbidrag.

Ett sätt att nå personer som normalt inte tränar, är att satsa på personlig tränare. Det är lättare att bryta ohälsosamma mönster med guidning från en riktig person. Appar i mobilen kan påminna om att du måste träna, men undersökningar stödjer generellt idén att ett fåtal träffar med en personlig tränare är det bästa sättet att ändra dåliga eller icke-existerande träningsrutiner.