Hjältarna som städar våra lokaler

Vilka är egentligen hjältarna som håller rent vårt samhälle, om ofta jobbar under arbetstimmar när de flesta av oss inte ens ser dem? Vi pratar givetvis som lokalvårdare som arbetar med kanske ett av samhällets viktigaste jobb: att se till att våra allmänna utrymmen är hygieniska och trevliga att vistas och arbeta i.

Att vara lokalvårdare innebär ofta att man har stora kunskaper i hygien, bakterier, rengöringsmedel och offentliga miljöer och deras utmaningar. Uppsala Städpartner är ett mycket bra exempel på ett kompetent städfirma som man kan lita på god service och kunnig personal. Vikten av stor kunskap och erfarenhet är mycket viktig, och man ska dessutom vara beredd på att arbeta under utmanande arbetstider. Många jobbar sena kvällar, nätter och tidiga morgnar – allt för att det ska vara rent till nästa dag.

Att vara bäst på städ

Att leverera god service innebär att man är djupt insatt i hygien, bakterier, rengöringsmedel och så vidare. Det här är en sak som många ibland glömmer. Ändå är det så att det är kunskapsbanken som lokalvårdare sitter på, som också är orsaken till att man lyckats upphöja yrkets status. Att vara expert på det man gör, ökar inte bara förtroendet för den man städar åt – om det är allmänheten, sjukhus, kontor eller hushåll. Det ökar också yrkesstoltheten för dessa hjältar. Olika initiativ tas fram för att öka kunskapen i personalen också, och det är mycket vanligt med interna utbildningar och certifikat. Man tar också fram modeller för att minska sjukfrånvaron bland städarna, som traditionellt har ett mycket tungt arbete. Maskiner och bra verktyg underlättar lokalvårdarens vardag, så mycket har hänt.

Dessutom sätts det in mycket pilotprojekt i städbranschen idag. Man experimenterar med kemikalier och att byta ut dem med bioteknologiska rengörningsmedel.

En lokalvårdare ska:

  • Arbeta under flexibla arbetstider
  • Kunna mycket om kemikalier
  • Känna till allmänna utrymmens olika hygieniska utmaningar
  • Arbeta effektivt och snabbt

Man ska alltid komma ihåg att lokalvårdare gör ett mycket auktoriserat arbete som kräver noggrannhet. Hygien kan man knappast skynda sig till, och arbetstimmarna är ofta i ensamhet för en städare. Därför riktar vi ett extra stort tack till alla lokalvårdare därute som varje dag, natt, morgon och kväll ser till att vi har rena ytor att vistas, jobba, leka och vara på!