Välj rätt profilkläder inom vården

Arbetskläder inom vården kan oftast vara väldigt opersonliga och standardiserade. Att införskaffa profilkläder i lite annorlunda, varierande färger och utformning inom vården kan därför vara bra för att skilja olika avdelningar, arbetsgrupper och yrkesgrupper åt.

Arbetskläderna inom vården är ofta enformiga både vad gäller utförande och färg, då hygienfaktorn prioriteras före utseende och funktion. Läkare och sjuksköterskor kan ofta tvingas ha samma arbetskläder som undersköterskor och vårdbiträden, vilket gör det svårt för patienter och anhöriga att skilja olika yrkesgrupper ifrån varandra. Hos brandnewprofile.com kan du hitta profilkläder som passar inom vården. Välj bland olika färger och utföranden.

Piffa upp arbetsplatsen med roligare uniformer

Med hjälp av olika arbetsuniformer inom vården, kan du skilja på läkare, sjuksköterskor och undersköterskor genom att välja olika färger till de olika yrkesgrupperna. Nattpersonal och dagpersonal kan få olika färger på sina arbetskläder för att tydligt visa skillnaden på dag- och nattpersonal. Olika vårdavdelningar kan få sina egna färger på arbetskläderna för att enklare skilja avdelningarnas personalgrupper åt. Tack vare olika färger på arbetskläderna än de mer standardiserade vita och blåa, kan du enkelt piffa upp arbetsplatsen och sudda bort känslan av en vårdinrättning. För att förenkla ännu mer för anhöriga och patienter, kan du med fördel ha tydliga namnskyltar till personalen, där namn och yrkestitel framgår.

Skapa en skönare arbetsmiljö med rätt arbetskläder

Att jobba inom vården kan vara tufft rent fysiskt och därför är det viktigt att personalen har kläder som de kan röra sig i och som ger bra ventilation. Välj med fördel olika arbetskläder som är anpassade efter årstid, exempelvis:

eller:

  • byxor
  • tjockare bomullsskjortor

Att ha samma arbetskläder året runt kan skapa problem hos personalen i form av värmeutslag, eksem eller svamp och orsaka en allmänt obehaglig arbetsmiljö. En personalgrupp som däremot har bra och varierande arbetskläder kan bidra till en trevlig atmosfär både för patienter och personal, då arbetskläderna kan skapa en mer avslappnad och harmonisk arbetsmiljö. Inom vården är det strikta krav vad gäller klädsel, då säkerhet och hygien är viktig. Individanpassad klädsel och utsmyckning är därför förbjudet, men med olika utförande på arbetskläderna kan personalen ändå få en känsla av individualism och personlig integritet.