Polisens arbete

Vissa yrken kräver bemanning under dygnets alla timmar. Ett av dessa yrken är polisen. De är ständigt redo att rycka ut om någon är i fara och bekämpar brottslighet dygnet runt. Många typer av brott sker dessutom nattetid. Det råder dock oroligheter inom polisväsendet och många poliser byter yrke på grund av arbetsförhållandena och de otillräckliga lönerna.

En arbetsdag för en polis ser olika ut från dag till dag. Man får se mycket elände och kan få jobba tider som är påfrestande. Å andra sidan är ingen dag den andra lik vilket gör att det är ständig variation i yrket. Ett arbete med variation och där man gör skillnad är troligtvis drömjobbet för många, men ändå väljer många poliser att byta yrke. Den största orsaken tycks vara lönerna som inte följt med i utvecklingen jämfört med andra statliga arbeten. År 2017 låg polisernas medelgrundlön hela 4400 kronor under den statliga medellönen, vilket är väldigt mycket, särskilt med tanke på de risker de utsätter sig för och de tuffa arbetsförhållandena.

Låg polistäthet

Antalet poliser per hundra tusen invånare är relativt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Enligt Expressen skriver de att polistätheten idag har nått det lägsta på tio år, vilket är ungefär 195 poliser per hundra tusen invånare. I samma artikel kan man läsa att polisen lyckats rekrytera tillbaka 100 poliser som tidigare valt att sluta. Att folk slutar som poliser tycks dock inte skrämma de som faktiskt söker till polisutbildningen. Hela 14000 personer söker varje år, men det är inte alla som klara av antagningsproven. Vissa väljer även att ta tillbaka sin ansökan av olika själ.

Expressen är inte de enda som skrivit om att poliserna tappar i styrka. Även Upsala Nya Tidning har uppmärksammat detta och skriver om Polisförbundet som menar att poliser flyr från yrket. Statistiken bekräftar det som Polisförbundet säger då antalet poliser som sagt upp sig ökat för varje år de senaste åren. År 2012 slutade 179 poliser, jämfört med 2017 då hela 545 sa upp sig. Det är en markant ökning och en bidragande faktor till att det går långsamt att få upp antalet poliser per hundra tusen invånare. Även SVT har rapporterat om krisen hos polisen och presenterar även data som visar på att de flesta som avgår söker annat jobb inom antingen kommunen eller staten. En del söker vidare till SÄPO.

Tuffa pass

Det mesta tyder på att det är lönen som spelar störst roll i valet om att stanna eller satsa på ett nytt yrke. En del fall lär däremot bero på att man helt enkelt inte klarar av de tuffa arbetsförhållandena som råder som polis. Man är ständigt hotad och om man jobbar nattetid är det ingen vila. Oavsett om man är trafikpolis eller besöker folk som har det stökigt hemma så vilar inte brottsligheten. Det finns alltid ett larm att åka på och man får vara glad om man får en lugn stund över. Ju färre poliser desto större belastning blir det på de som jobbar kvar.