Att jobba extra natt inom vården

Det är bättre betalt och i många fall är det lite lugnare. Ett nattjobb ses av många som en naturlig del i vårdyrket. Är du en av dem som aktivt sliter på natten, eller tackar du ja till jourpassen så du kan sova också? Inom vården finns det många olika typer av nattjobb, men personal behövs dygnet runt på många ställen inom branschen.

Att jobba natt var tidigare något man förknippade med psykisk ohälsa, stress och övervikt. Så är det inte längre idag. Villkoren har förbättrats enormt och idag får man bra betalt för att ta ett nattpass då och då. Det gör att många ser nattpassen som attraktiva och passar på att ta ett jourpass när det finns ute. På https://www.medlink.se kan man ställa sig i intresselistan för att hoppa in som konsultläkare eller sjuksköterska, och då kombinera sitt vanliga jobb med några extra timmar bemanning någon annanstans.

Hur skulle egentligen Sverige klara sig utan de hjältar som jobbar natt? Väldigt dåligt. Arbetsgivarna har insett att för att folk ska söka nattjobb måste man förbättra arbetsvillkoren. Nu är de så pass bra att allt fler aktivt söker sig till nattpassen för att få lite bättre betalt.

Jobba natt inte så farligt

Mycket har hänt på arbetsmarknaden. Nattpassen har kantats av dåliga arbetsvillkor och en stel och oflexibel arbetsmarknad. Men tack vare att man höjt varningens finger har allt fler börjat göra det mer attraktivt att jobba natt. Ibland kan det till och med vara svårt att knipa det där extra jourpasset, eftersom det för många innebär en mycket smidig extrainkomst. Jobbar du jour kan du helt enkelt sova på jobbet så länge ingen behöver dig, och många uppskattar att man då kan hämta barnen tidigare på förskolan och fritids.

Det finns olika sätt att minska belastningen för kroppen när man jobbar natt. Det är bra att planera och anpassa passet efter tiden. I tidningen Sunt Arbetsliv har man tagit del av ett utvecklingsprojekt där man samlat ihop 14 rekommendationer för att göra nattpasset bättre för de anställda. Det handlar bland annat om hur man fördelar den inbördes bördan mellan kollegorna, minska arbetstempot så gott det går och att inte låta morgonskiftet starta för tidigt.

Flexibelt och bättre betalt

Det många ser som den största fördelen med nattpasset inom vården är att det garanterar högre lön. Inom SLL har man till och med dubblat natt-OB – och intresset för att knipa ett extra nattpass har ökat enormt. Många ser det som ett sätt att tjäna extra, och ser det bara som en fördel om de jobbar som bemanningsköterska på ett ställe de annars inte arbetar på.

Många menar att det är de bättre villkoren som har förhandlats fram som är orsaken till att nattarbetare inte mår lika dåligt som man gjorde för några år sedan. Läs mer om det i SVT. Vi tror på att en kombinerad dagstjänst med jourpass då och då är ett bra sätt att dels öka sitt inflytande över ens arbetstid, och dels drygar det ut lönen också! Ett smart sätt att få kontroll och högre lön, med andra ord!